Jedzenie w g Piotra

Dzisiejsza jutrznia. Z Listu do Rzymian (Rz 14) Być może troszku za rzadko czytane i przypominane wink emoticon? Powiew wolności… „A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść...

Eos soft

{gspeech style=1 language=pl autoplay=1 }Witam na Eos site{/gspeech} {gspeech}Text to speech{/gspeech} Canon software for EOS camera Downloading updates You can download Canon software from: Canon USA and/or from Canon Europe site -to name two of them. Installing...
Accessibility