Sprawdzenie stanu sieci interentu ?

http://axence.net/help/netTools/pl/netcheck.htm http://axence.net/ netTools Narzędzie NetCheck pozwala szybko sprawdzić jakość połączenia do urządzenia. Wysyła serię pakietów ICMP o różnych rozmiarach, aby wykryć wszelkie możliwe problemy. Wyniki są od razu...
Accessibility