Sigma 500mm/4,5

Konkluzja: Obiektyw dość jasny Głębia płytka Winietowanie na pełnej duże ogromne Mały kąt widzenia z 650D : pionowy(tryb portret) 2.54 z extender-em 4x 0.64 poziomy(tryb portret)1.7 z extender-em 4x...

Easy Imagemap Generator

Easy Imagemap Generator for html image mapping. Select an image. Set links and clickable areas to your image. Get HTML code for Imagemaps. Źródło: Easy Imagemap...
Accessibility