Dziennik pokładowy:
Nie ma tego w instrukcji ale że by zaprogramować kilka, wiele kart na raz
wybieramy kod 15# [master] i poklei przykładamy karty jedną po drugiej na końcu wciskamy #

Print Friendly
Accessibility