Mój styl

1. Twój typ przetwarzania informacji

wzrokowy
słuchowy
kinestetyczny
oko
ucho
dotyk

Język poznajesz za pomocą zmysłów, a te z kolei są połączone z Twoim mózgiem za pośrednictwem sieci nerwowej. Jeśli jesteś słuchowcem, to masz najbardziej rozwinięte połączenia między aparatem słuchowym a tą częścią mózgu, która interpretuje bodźce słuchowe. U wzrokowców z kolei najbardziej rozwinięte są połączenia pomiędzy aparatem wzrokowym a częścią mózgu odpowiedzialną za bodźce wzrokowe. Zobacz więc, jaki tryb przetwarzania informacji będzie dla Ciebie naturalny i najskuteczniejszy.

Twój główny tryb przetwarzania informacji to tryb kinestetyczny. Najlepiej uczysz się poprzez doznania dotykowe, eksperymenty, doświadczenia, praktyczne działania lub ich obserwację. Ważną rolę w Twoim zapamiętywaniu odgrywają emocje i rywalizacja. Znakomicie pamiętasz to, co robiłeś(-łaś) z rękoma i całym swoim ciałem. Klucz do Twojej pamięci to powiązanie informacji z ruchem, dotykiem i zaangażowanie fizycznym. Jak najlepiej zastosować Twoje mocne strony do nauki języka?

Wykorzystaj eksperyment, odgrywanie ról i wizualizację akcji. Ucząc się rozmowy u lekarza, chodź „po gabinecie”, zadawaj pytania, wypisz receptę i symuluj pokasływanie. Możesz również odtwarzać akcję z obejrzanych filmików językowych. Jeszcze lepiej ta naturalna dla Ciebie forma nauki wypadnie podczas rozegrania „na żywo” scenki na warsztatach czy zajęciach językowych.
jeśli uczysz się czasowników np. „stand up” – „wstawać”, wstańco najmniej 5 razy z krzesła i równocześnie powtarzaj to słówko; jeśli to przymiotnik „hard” – „ twardy”, to postukaj w stół. Twój system nerwowy najlepiej przekaże do mózgu te informacje, które będą powiązane z ruchem lub dotykiem.
lubisz współzawodnictwo: angażuj się w quizy, konkursy i rywalizację. Gry i konkursy językowe zawsze znajdziesz na Facebooku. Twoje postępy w nauce jeszcze bardziej przyspieszą, gdy będziesz grał w gry planszowe, komputerowe czy online w języku, którego się uczysz.
rób Mind Mapping z nowo poznanych i znanych Tobie słówek i zwrotów czy gramatyki, koniecznie na dużych kartkach papieru – najlepiej A3 lub w bloku rysunkowym. Mind Mapping jest dla Ciebie ważny poprzez sam fakt tworzenia i zaangażowania ciała, włączasz wtedy pamięć psychomotoryczną. Najlepsze efekty osiągniesz, robiąc Mind Mapping na dużych kartkach papieru lub na flipcharcie, co pozwoli Ci zaangażować duże mięśnie Twojego ciała oraz przestrzeń wokół Ciebie.
unikaj nauki długich list słówek. Słownictwo opanujesz znacznie szybciej, gdy będzie związane z angażującą Cię akcją i tematyką. W Twoim wypadku znakomicie sprawdzi się nowy rodzaj nauki, jakim jest edutainment czyli połączenie nauki, rozrywki i gry jak np. kurs Olive Green
twórz ruchowe skojarzenia podczas zapamiętywania pojedynczych słówek. Mogą to być mini-historie z Twojego życia lub z Twoim udziałem: ucząc się wyrazu „indulgenza” – „wstrzemięźliwość”, odegraj przy pomocy ciała, gestykulacji i poruszania się oraz emocji całą historię poświęconą temu wyrazowi.
w czasie nauki języka postaraj się odciąć od otoczenia – Ty potrzebujesz ruchu i aktywności fizycznej podczas nauki, ale ruch innych osób Cię rozprasza. Potrzebujesz też krótkich seansów nauki i częstych, ale krótkich przerw: najlepiej wyjdzie Ci nauka z 20-25-minutowymi seansami i 5-minutowymi przerwami.

2. Twój rodzaj motywacji

wewnętrzna
zewnętrzna
wewnętrzna motywacja
zewnętrzna motywacja

Wyniki testu motywacyjnego rozłożyły się równomiernie. W tej sytuacji możesz korzystać z obu typów, z którymi warto się zapoznać.

Motywację wewnętrzną do nauki języka wywołuje u Ciebie sama wizja Twojego celu językowego. Powinna być precyzyjna i odpowiadać na kluczowe pytania: co? kiedy? po co? W wypadku języka może to być konkretny cel „w ciągu 12 miesięcy będę płynnie komunikować się w języku angielskim, by…”. Kolejny krok towizualizacja celu. W ten sposób tworzysz paliwo, którym będziemy palić w naszym piecu przez kolejny rok.

Nauczenie się języka na tym poziomie to cel z kategorii dużych. Duże cele są dużym wyzwaniem. Dlatego najlepiej zastosować zasadę podziału tego celu na mniejsze – o wiele łatwiej osiągnąć dwieście małych sukcesów aniżeli jeden duży. Jaki powinien być Twój pierwszy mini-cel? Najlepiej wybór platformy e-learningowej lub mobilnej, z której będziesz się uczyć języka i która będzie Ci go podawać w mini-porcjach łatwych do opanowania i utrwalenia. A każda zrealizowana porcja to zrealizowany z sukcesem mały cel.

Pracując z dowolnym kursem SuperMemo, śledź swoje postępy i statystyki, co będzie dodatkowym dopingiem do osiągnięcia celu. Jeśli język, który opanowujesz, nie jest dla Ciebie sam z siebie fascynujący, to Twoją ekscytację może wzbudzić niecodzienna forma, w jakiej jest przekazany, czego idealnym przykładem jest kurs Olive Green.

Lubisz dokonywać samodzielnie wyborów, więc na podstawie Twojego celu wybierzesz rodzaj materiału językowego, z którym będziesz pracował:

  • mogą to być same słówka i zwroty, gdyż wiesz, że prędzej czy później znajdziesz przestrzeń do ich użycia. Idealnym narzędziem są wówczas kursy słówkowe z serii Extreme.
  • może to być również nauka wszystkich sprawności językowych i opanowywanie języka w warunkach zbliżonych do naturalnych, by jak najszybciej osiągnąć swobodę w komunikacji.

Motywują Cię również pochwały ze strony trenera lub lektora. Dlatego dobrą formą nauki języka będzie dla Ciebie taka, która łączy samodzielną pracę na platformie z zajęciami prowadzonymi przez lektora np. online czy w szkole językowej. Z jednej strony będziesz starał(-a) się pracować nad językiem, by być przygotowanym(-ą) na zajęcia z lektorem, a z drugiej strony bardzo ważna jest dla Ciebie pochwała i ocena ze strony lektora po każdych zajęciach.

Równie ważne jest dla Ciebie docenienie przez inne osoby. Dlatego swoją motywację łatwo wzmocnisz, upubliczniając swój cel, np. „nauczę się podstaw hiszpańskiego w 2 miesiące”. W ten sposób budujesz swój wizerunek, który zawiera w sobie kategorie „wyzwanie, ambicja, rozwój, otwartość” i będziesz bardziej skłonny dotrzymać takiego zobowiązania. Tym bardziej, że znajomi będą Cię przepytywać podczas spotkań i na Facebooku z Twoich osiągnięć.

Pamiętaj, by wynagradzać się za wyniki i systematyczność (która jest niezbędna w nauce języka i która jest dla Ciebie wyzwaniem). Nagroda może być czysto symboliczna w postaci wyjścia do pubu ze znajomymi czy dobrej książki. Z czasem dodatkowym czynnikiem motywującym będą dla Ciebie rabaty i bonusy uzyskane za kontynuację nauki.

3. Twój wybór trybu pracy

indywidualny
grupowy
indywidualny
grupowy

Preferowaną przez Ciebie formą nauki języka jest praca indywidualna. W ten sposób możesz opanowywać samodzielnie słówka i zwroty powiązane w spójne związki – w swoim tempie i w odpowiadającym Ci czasie. Jeszcze lepsze efekty osiągniesz, angażując do pracy z językiem nowoczesne technologie w postaci platform e-learningowych czy aplikacji mobilnych, w których możesz regulować parametry nauki.

Dopełnieniem samodzielnej nauki języka jest komunikacja językowa, która polega na aktywnym użyciu opanowanych już słówek, zwrotów i kompetencji gramatycznych. W Twoim wypadku proponujemy Ci blended learning, który jest połączeniem samodzielnej pracy przy pomocy nowoczesnych technologii oraz powiązanych z nimi zajęć grupowych lub indywidualnych. W tym systemie najpierw samodzielnie opanowujesz materiał, a następnie jest on aktywowany i wykorzystywany do komunikacji na zajęciach prowadzonych przez lektora. Dzięki temu nie musisz dostosowywać się do zbyt wolnego lub szybkiego tempa pracy grupy czy lektora, gdyż zajęcia służą do praktycznego użycia opanowanej wiedzy, a nie do wprowadzania nowych informacji.

Zestaw narzędzi dla Ciebie

Na podstawie testu dla Twojej strategii nauki języka najlepszy zestaw narzędzi językowych to:

Rabat specjalny ważny 48h* Narzędzie nauki dla Ciebie
Rabat 20%**

moje_20_proc_0136_uiet

Do pracy samodzielnej używaj kursów internetowych. Dla przykładu w naszej ofercie znajdziesz:

Olive Green
No Problem
grupowy
nowoczesny kurs filmowy Olive Green
bardziej tradycyjne kursy z serii No Problem
kursy słownictwa z serii Extreme
Rabat 15%

moje_15_proc_1273_cgjy

Dla rozwoju komunikacji językowej wybierz dopasowujący się do Ciebie system zajęć prowadzonych przez lektora. Mogą to być:

Olive Green
No Problem
Indywidualne zajęcia z lektorem online
Elastyczne zajęcia w małych grupach w systemie blended learning

Jeśli mieszkasz w Poznaniu możesz skorzystać z SuperMemo Language Center lub z kursów z lektorem online na platformie SuperMemo.

* Rabat ważny jest do końca dnia następującego po dniu wypełnienia ankiety.
** W przypadku kursu online na platformie Olive Green rabat obowiązuje na wersję 12 miesięczną kurs

Print Friendly, PDF & Email
Accessibility