http://axence.net/help/netTools/pl/netcheck.htm

http://axence.net/ netTools

Narzędzie NetCheck pozwala szybko sprawdzić jakość połączenia do urządzenia. Wysyła serię pakietów ICMP o różnych rozmiarach, aby wykryć wszelkie możliwe problemy. Wyniki są od razu interpretowane, więc nie trzeba nawet mieć szerokiej wiedzy o zarządzaniu sieciami.

 

Print Friendly
Accessibility