TEST INTERNETU 2 PING, TRACERT, IPCONFIG,

ak sprawdzić połączenie poleceniem PING, TRACERT – szybkość odpowiedzi, liczbę zgubionych pakietów itd.

Pod systemem Windows -> Uruchamiamy linię poleceń np:
Start -> Uruchom i wpisujemy CMD (w starszych systemach niż 2000 zamiast CMD należy użyć polecenia command).
potem wpisujemy w oknie poleceń:

Kod:
PING www.bez-kabli.pl
lub
PING www.wp.pl

 

Mamy wyniki podobne do poniższych:

Kod:
Badanie www.bez-kabli.pl [195.114.0.145] z użyciem 32 bajtów danych:Odpowiedź z 195.114.0.145: bajtów=32 czas=21ms TTL=58
Odpowiedź z 195.114.0.145: bajtów=32 czas=24ms TTL=58
Odpowiedź z 195.114.0.145: bajtów=32 czas=27ms TTL=58
Odpowiedź z 195.114.0.145: bajtów=32 czas=28ms TTL=58

Statystyka badania ping dla 195.114.0.145:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 21 ms, Maksimum = 28 ms, Czas średni = 25 ms


lub

Kod:
Pinging bez-kabli.pl [195.114.0.145] with 32 bytes of data:Reply from 195.114.0.145: bytes=32 time=149ms TTL=50
Reply from 195.114.0.145: bytes=32 time=116ms TTL=50
Reply from 195.114.0.145: bytes=32 time=68ms TTL=50
Reply from 195.114.0.145: bytes=32 time=63ms TTL=50

Ping statistics for 195.114.0.145:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 63ms, Maximum = 149ms, Average = 99ms


Oczywiście w języku zależnym od systemu operacyjnego ;)

Tutaj orientacyjne wartości czasu dla różnych technologii: http://www.bez-kabli.pl/v…p=201395#201395

Uwaga! Wyniki PING na forum zamieszczamy w sposób opisany na końcu tej wiadomości.

Kolejnym testem będzie jak powyżej, ale z przełącznikiem -l 1400

Kod:
PING www.bez-kabli.pl -l 1400

-l to mała litera L

Aby test był wiarygodny należy próbę powtórzyć dla kilku różnych serwerów/adresów. Np. do strony swojego operatora lub innych portali.

Jeżeli wynikiem działania tego polecenia jest komunikat o utracie pakietów a wartość utraconych pakietów =100% należy ponowić test ale z użyciem samego adresu IP.

Kod:
PING 195.114.0.145


Jeżeli w tym wypadku wynik będzie prawidłowy, to oznacza, że mamy problem z serwerem DNS lub niepoprawny wpis IP serwera DNS.
Można użyć DNSów opisanych tutaj: >KLIK do OpenDNS i przykładów konfiguracji
Czyli:
podstawowy: 208.67.222.222
zapasowy: 208.67.220.220
I takie rozwiązanie zalecam

Natomiast jeżeli w takim wypadku także nie ma poprawnych odpowiedzi, to oznacza, że na 99% nie mamy poprawnego połączenia z internetem. Należy wtedy użyć polecenia TRACERT. Więcej o nim poniżej.

Domyślnie pod systemem Windows test przeprowadzany jest tylko 4 razy.
W celu uruchomienia dłuższego testu musimy na końcu polecenia dodać przełącznik -t

Kod:
ping www.bez-kabli.pl -t


Zakończenie działania tego testu (pod systemem Windows) następuje z chwilą wciśnięcia kombinacji klawiszy CTRL-C. Wtedy też dostajemy podsumowanie wyników.
Możemy też użyć przełącznika ’-n liczba’ np. ’-n 100′ wtedy test wykona się 100 razy. Pod systemem Linux zamiast ’-n’ należy użyć ’-c’.
Aby zapisać log (wynik testu) do pliku pod systemem operacyjnym Windows należy wpisać np.:

Kod:
PING 195.114.0.145 -n 100 >> wynik_ping.txt

 

Co to jest PING -> >KLIK<

Wykorzystanie polecenia TRACERT (traceroute) do diagnozowania połączenia pod systemem Windows:
Więcej o poleceniu >Tracert<

Uruchamiamy linię poleceń np:
Start -> Uruchom i wpisujemy CMD
potem wpisujemy w oknie poleceń:

Kod:
TRACERT 195.114.0.145


wyniki jaki otrzymamy będzie podobny do tego:

Kod:
Trasa śledzenia do 195.114.0.1451     2 ms     2 ms     2 ms  10.0.1.1
2     2 ms     2 ms     2 ms  xxxx – tu opis naszego operatora
3   144 ms     8 ms     9 ms  xxxx
4    15 ms     7 ms     7 ms  xxxx
5     9 ms    10 ms     9 ms  xxxx
6    30ms     25 ms    21 ms  xxxx
7    19 ms    27 ms    17 ms  212.191.126.35
8    16 ms    19 ms    18 ms  z-warszawa-gw.nask-com.10Gb.rtr.pionier.gov.pl [212.191.226.18]
9    29 ms    32 ms    18 ms  pkp-gw-ae1-100.core.nask.pl [195.187.255.153]
10    25 ms    25 ms    24 ms  193.59.202.163
11    24 ms    20 ms    22 ms  superhost.plix.pl [195.182.218.38]
12    39 ms    30 ms    20 ms  195.114.0.145

Śledzenie zakończone.

 

Jeżeli wynik będzie podobny do tego w każdej linii:

Kod:
  2     *        *        *     Upłynął limit czasu żądania.


To znak, że od tego miejsca jest jakiś problem w połączeniu.
Natomiast tego typu komunikat w jednym z miejsc jeszcze o niczym nie świadczy, gdyż operator może blokować odpowiedzi na polecenia >ICMP<.

Tu więcej o tym: http://www.bez-kabli.pl/v…p=325776#325776

Uwaga – zamieszczanie wyników PING i Tracert na forum.
Trzeba mieć na uwadze, że niektórzy mają limity transferu zaś inni czytają forum np. na telefonie lub PDA. Dla nich wynik w formie zrzutu ekranowego byłby zwyczajnie nieczytelny. Dlatego wyniki PING i TRACERT z okna CMD na forum zamieszczamy w następujący sposób:

PING i TRACERT
=> prawym klawiszem myszy klikamy na belkę, wybieramy edytuj, zaznacz wszystko
Następnie taką samą drogą kopiuj => i to wklejamy na forum jako tekst! najlepiej w znaczniku [ CODE]. Lub w sposób opisany parę linii później.

Lub

=> W Start, Uruchom wpisujemy ping onet.pl >c:ping.txt tak wpisane polecenie tworzy na dysku C: w katalogu głównym plik o nazwie ping.txt z tekstowym wynikiem polecenia ping który można bardzo łatwo wkleić na forum przez Ctrl-C Ctrl-V i powinno się go objąć znacznikiem Code (Dodał wojteks)

Lub

=>
1. Klikamy prawym w belkę okna
2. Wybieramy Edytuj, Oznacz
3. Zaznaczamy kursorami albo myszką obszar okna z potrzebnymi danymi
4. Prawym w belkę okna, Edytuj, Kopiuj (albo po prostu Enter)
5. W oknie z wiadomością na forum wybieramy Edycja/Wklej albo po prostu Ctrl-V i tekst pojawi się w miejscu stania kursora
6. Obejmujemy tekst znacznikiem Code

 

Komenda IPCONFIG, czyli zbieranie informacji o ustawieniach sieciowych

Abu uzyskać podstawowe informacje na temat naszej karty sieciowej w linii poleceń Windowsa używamy komendy:

Kod:
ipconfig

 

Sugerujemy taką drogę => Start -> Uruchom -> wpisujemy cmd enter i tu wpisujemy ipconfig
W starszych systemach niż 2000 zamiast CMD należy użyć polecenia command.

Po zatwierdzeniu jej klawiszem [enter] uzyskamy wynik podobny do tego (przykład Windows Vista, pod XP jest bardzo podobny, ewentualnie może brakować IPv6):

Kod:
C:UsersJogurt>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix  . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::85bf:a65f:f877:5c24%8
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1


Oto jak te dane interpretować:
Ethernet adapter – nazwa karty sieciowej
Local Area Connection – nazwa połączenia realizowanego przez tą kartę sieciową
Link-local IPv6 Address – aktualny adres sieciowy w standardzie IPv6, na razie mało przydatny
IPv4 Address – aktualny adres sieciowy IP (v4), czyli ten najbardziej nas interesujący
Subnet Mask – aktualna maska podsieci
Default Gateway – aktualna domyślna brama, jest to adres udostępniającego nam Internet routera, może znajdować się on u naszego dostawcy lub u nas, jeśli takowy posiadamy

Polecenie ipconfig wraz z przełącznikiem /all pozwoli nam zebrać bardziej szczegółowe dane odnośnie naszej karty sieciowej i aktualnych ustawień sieciowych

Kod:
ipconfig /all


a oto wynik:

Kod:
C:UsersJogurt>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : JOG-PC
Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : NoEthernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix  . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-4D-AB-CD-EF
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::85bf:a65f:f877:5c24%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.2(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

 

A tu przykład (dzięki, Jaco! :) ) jak to wygląda w polskim Windows XP i włączonym automatycznym pobieraniem adresu IP:

Kod:
C:Documents and SettingsJaco>ipconfig /allKonfiguracja IP systemu Windows
Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : jaco
Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

Karta Ethernet Połączenie lokalne:
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis . . . . . . . . . . . . . . :  VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-40-D0-AA-AA-AA
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.100
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.100.252
Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.100.252
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 82.160.1.1
213.199.225.14
Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 21 sierpnia 2008 22:26:45
Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 28 sierpnia 2008 22:26:45

 

Znaczenie najważniejszych danych:
Host Name (Nazwa Hosta) – nazwa naszego komputera
Description (Opis) – bardziej szczegółowy opis naszej karty sieciowej, można odczytać nazwę jej producenta
Physical Address (Adres fizyczny) – tzw. fizyczny adres karty sieciowej, czyli sprzętowo zapisany w miej adres MAC, często używany przez dostawców internetowych do weryfikacji podłączonego komputera
DHCP Enabled (DHCP włączone) – jeśli to pole ma wartość Yes (Tak) oznacza to tyle, że nasza karta sieciowej jest ustawiona, aby automatycznie pobierała dane o sieci (adres IP, maskę, bramę, adresy serwerów DNS) z siesiowego serwera DHCP; jeśli natomiast odczytamy wartość No (Nie), oznacza to, że ustawienia są przypisane „na sztywno” przez użytkownika

Polecenie ipconfig ma dostępne również inne przełączniki, oto skrótowy opis paru z nich:
ipconfig /renew – służy do ponownego pobrania z serwera DHCP danych o sieci (adres IP, maska, brama, adresy serwerów DNS), tylko dla włączonego automatycznego pobierania adresów
ipconfig /release – komenda ta usuwa pobrane z serwera DHCP dane, po jej użyciu karta sieciowa traci połączenie z siecią; przydatna jeśli przełącznik /renew nie dał oczekiwanych rezultatów; aby ponownie uzyskać dane z serwera DHCP należy użyć komendy ipconfig z przełącznikiem /renew
ipconfig /flushdns – czyści pamięć podręczną (cache) danych DNS; przydatna jeśli zauważyliśmy spowolnione działanie lub problemy z DNSem, a podejrzewamy, że nie jest spowodowane wadliwą konfiguracją lub przeciążeniem serwerów.

Jak zrobić tekst z polecenia ipconfig:
W Start, Uruchom wpisujemy ipconfig /all >C:ipconfig.txt ,tak wpisane polecenie tworzy na dysku C: w katalogu głównym plik tekstowy ipconfig.txt z wynikiem polecenia ipconfig który można bardzo łatwo wkleić na forum przez Ctrl-C Ctrl-V i powinno sie go objąć znacznikiem Code

Lub jak kopiować wyniki działania komend z okna cmd:
1. Klikamy prawym w belkę okna
2. Wybieramy Edytuj, Oznacz
3. Zaznaczamy kursorami albo myszką obszar okna z potrzebnymi danymi
4. Prawym w belkę okna, Edytuj, Kopiuj (albo po prostu Enter)
5. W oknie z wiadomością na forum wybieramy Edycja/Wklej albo po prostu Ctrl-V i tekst pojawi się w miejscu stania kursora
6. Obejmujemy tekst znacznikiem Code (Dodał wojteks).

Print Friendly, PDF & Email
Accessibility