LCD8

Jak wejść do MENU wyświetlacza KT-LCD3, KT-LCD4, KT-LCD5 Uruchom wyświetlaczW ciągu 3 sek od uruchomienia naciśnij GÓRA-DÓŁ i przytrzymaj aż zaczną migać ustawienia prędkości max, wielkości koła itdPrzewiń kilka razy przyciskiem WŁĄCZ aż wszystkie migające...

zabezpieczenie przepieciowe

Ograniczniki przepieć do fotowoltaiki BY GR116961-OVH ON 2018-11-01 IN UNCATEGORIZED Opisane sytuacje i rozwiązania są zgodne z najnowszą normą IEC 61643-32 Czynniki wpływające na ilość i typ ograniczników przepięć jakie należy zastosować oraz...

stream

’rtmp://192.168.5.103/live/code vlc rtmp://192.168.5.103/live/code obs stream rtmp://192.168.5.103/live ffplay -probesize 50000 „rtmp://192.168.5.103/live/mavic”

konfig cisco 2690

2 -rwx 864 <date> vlan.dat.renamed 3 -rwx 1914 <date> private-config.text.renamed 4 -rwx 156 <date> express_setup.debug 5 drwx 512 <date> c2960-lanbasek9-mz.122-50.SE5 560 -rwx 4771 config.text.renamed 561 -rwx 2072 multiple-fs...
Accessibility